#ข่าว มบส.

คณะนักศึกษา ทีม “นาฏศิลป์ถิ่นไทยภาคกลาง” คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2563 คณะนักศึกษาสาขาวิชานาฏยศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และวิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ภายใต้ชื่อทีม “นาฏศิลป์ถิ่นไทยภาคกลาง” คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้านภาคกลาง ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในรายการ “รวมศิลป์ แผ่นดินสยาม” ประจำปี 2563 พร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย จัดโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งควบคุมและดูแลการฝึกซ้อม โดย ผศ.รังสรรค์ บัวทอง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ผศ.ดร.ณัฐภา นาฏยนาวิน รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ผศ.อัมรินทร์ แรงเพ็ชร ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และอาจารย์ยุทธนา อัมระรงค์ อาจารย์ ดร.เอกรัตน์ รุ่งสว่าง อาจารย์ไกรศร จันทน้อย อาจารย์ประจำสาขาวิชานาฏยศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจในความโดดเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม
—-
ภาพ/โดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
—-
#BSRURecentNews คณะนักศึกษา ทีม “นาฏศิลป์ถิ่นไทยภาคกลาง” คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี #BSRUNews

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : BSRUNews

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –