#ข่าว มบส.

คณะกรรมการประสานงาน รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน จัดประชุมปรับแผนการเรียนการสอนจากเรียนในห้องเรียนเป็นแบบออนไลน์ในสถานการณ์การระบาดโรค COVID 19

วันที่ 19 มีนาคม 2563 คณะกรรมการประสานงาน รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมปรับแผนการเรียนการสอนจากเรียนในห้องเรียนเป็นแบบออนไลน์ในสถานการณ์การระบาดโรค COVID 19 โดยให้อาจารย์สร้างกลุ่มประจำหมู่เรียนเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ข่าวสารและการเรียน การทำใบงาน ผ่านสื่อออนไลน์ ในทุกวันจันทร์ เวลา 08.30 – 12.00 น และ 13.00 – 17.00 น ซึ่งท้ายชั่วโมงให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัดส่งมาในเมลล์ที่ทางอาจารย์ได้เตรียมไว้ เพื่อตรวจสอบงาน ส่วนการจัดทำโครงงาน ให้นักศึกษาส่งทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ในการสอบปลายภาคการศึกษาจะเป็นการสอบออนไลน์ โดยมี รศ.สายัณ พุทธลา รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุม พร้อมคณาจารย์ ที่สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสุริยะ 3 ชั้น 2M อาคาร 1
—-
ภาพ/ข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์
—-
#BSRURecentnews คณะกรรมการประสานงาน รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน จัดประชุมปรับแผนการเรียนการสอนจากเรียนในห้องเรียนเป็นแบบออนไลน์ในสถานการณ์การระบาดโรค COVID 19 #BSRUNews

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –