#ข่าว มบส.

ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าร่วมการประกวดสวมใส่ผ้าไทย ปลอดภัยโควิด ประจำปี ๒๕๖๓ {ทางออนไลน์}

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓
.
ชิงเงินรางวัลรวม ๑๒,๐๐๐ บาท
.
โหลดใบสมัครได้ที่ https://bit.ly/2V3DZUH
ส่งหลักฐานการสมัครได้ที่ culturebsru@gmail.com
——
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
๑๐๖๑ ชอยอิสรภาพ๑๕ ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๕๐๐
เว็บไซต์ http://culture.bsru.ac.th . อีเมล culturebsru@gmail.com . เฟซบุ๊ก www.facebook.com/culture.bsru
——
ภาพ/ข้อมูลโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –