#ข่าวสำหรับนักศึกษา

ขยายเวลาอัปโหลดรูปถ่ายและเอกสารรายงานตัว สำหรับนักศึกษารหัส 63 (ทั้งภาคปกติ และภาคกศ.พ.)

ขยายเวลาอัปโหลดรูปถ่ายและเอกสารรายงานตัว สำหรับนักศึกษารหัส 63 (ทั้งภาคปกติ และภาคกศ.พ.)
—-
วันที่ 20 – 24 กรกฎาคม 2563
ที่เว็บไซต์ : https://bsrudocument.tk
.
– รูปถ่ายมีความสำคัญมาก
เนื่องจากมหาวิทยาลัยต้องนำไปจัดทำบัตรนักศึกษาร่วมกับธนาคารกรุงไทย
(ม.ดำเนินการให้)
.
 หากเลยกำหนดดังกล่าว 
นักศึกษาจะต้องไปติดต่อดำเนินการทำบัตรนักศึกษาด้วยตนเอง
.
ย้ำว่าใช้ “ไฟล์รูป” เท่านั้น
.
*** ห้ามใช้รูปชุด ม.ปลาย ***
—-
ภาพ/ข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ งานรับสมัครนิสิต นักศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –