#ข่าว มบส.

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคู คลอง โครงการรอยยิ้มจากใจคลองน้ำใสสมเด็จเจ้าพระยา “Community Care Canal Somdet CHAOphraya

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตธนบุรี บิ๊กซีสาขาอิสรภาพ รถไฟฟ้าใต้ดิน​ MRT และสำนักงานตำรวจ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคู คลอง โครงการรอยยิ้มจากใจคลองน้ำใสสมเด็จเจ้าพระยา “Community Care Canal Somdet CHAOphraya (CCCC)” โดยเริ่มกิจกรรมรณรงค์ดูแล รักษาความสะอาด สิ่งแวดล้อม (Big Cleaning Day คลองสมเด็จเจ้าพระยา) ณ บริเวณคลองสมเด็จเจ้าพระยา และพื้นที่สาธารณะตลอดแนวริมลำคลองสมเด็จเจ้าพระยา หน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซอยอิสรภาพ 15 และลงสำรวจพื้นที่ พร้อมประชุมคณะทำงานโครงการฯ หารือเกี่ยวกับการกำหนดแนวทางบริหารจัดการพื้นที่หลังจากดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคู คลอง โครงการรอยยิ้มจากใจคลองน้ำใสสมเด็จเจ้าพระยา “Community Care Canal Somdet CHAOphraya (CCCC)” ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –