#ข่าว มบส.

กำหนดการเปิด – ปิด เคาน์เตอร์กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

กำหนดการเปิด – ปิด เคาน์เตอร์กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
——
หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบ
—— ภาพ/ข้อมูลโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ กองคลัง

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –