#ข่าวสำหรับนักศึกษา

กำหนดการสอบปลายภาค ปีการศึกษา 2/2562 รายวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

วันพฤหัสบดี ที่ 23 เมษายน 2563
D1 สอบเวลา 9.00 – 10.30 น.
กดที่นี่ https://forms.gle/rwtyDTWV4fJU5ozP8
.
D2 สอบเวลา 11.00 – 12.30 น.
กดที่นี่ https://forms.gle/6SgtxFGzeje89HDY9
.
D3 สอบเวลา 14.00 – 15.30 น.
กดที่นี่ https://forms.gle/8csBk9zi9Ahazij78
.
หรือสแกน QR CODE จากภาพประชาสัมพันธ์
——
ภาพ/ข้อมูลโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ รายวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –