#ข่าว มบส.

การเพิ่มระยะห่างทางสังคม #ลดความเสี่ยงติดเชื้อ และแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –