#ข่าว มบส.

การรักษาระยะห่างระหว่างกัน (Social Distancing) คือการทำให้เกิดระยะห่างของคนรอบข้างอย่างน้อย 1 – 2 เมตร เป็นอีกหนึ่งมาตรการป้องกันการติดเชื้อโควิด -19 เพราะโรคนี้ติดกันทางละอองฝอยน้ำลายและเสมหะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –