#ข่าว มบส.

การประเมิน Peer Assessment รอบประเมิน 1 เมษายน 2563 – 30 กันยายน 2563

—-
-กำหนดเปิดระบบการประเมิน ตั้งแต่วันที่ 10 – 24 กันยายน 2563
-โดยสามารถเข้าประเมินได้ที่เว็บไซต์ http://pa.bsru.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –