#ข่าว มบส.

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 5/2563

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 5/2563
—-
วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563 กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 5/2563 โดยมี รศ.ดร. อารีวรรณ เอี่ยมสะอาด รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วยผู้บริหาร เข้าร่วม ณ ห้องประชุม ชั้น 13 อาคาร 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
—-
: ติดตามข่าวสารได้ที่ :
Website : http://plan.bsru.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/planBSRU
โทร. 02-473-7000 ต่อ 1400
—-
ภาพ/ข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ กองนโยบายและแผน
—-
#BSRURecentNews กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 5/2563 #BSRUNews

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : BSRUNews

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –