#ข่าว มบส.

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี จัดประชุมแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564 – 2568) ฉบับปรับปรุง เข้าคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย

วันที่ 7 เมษายน 2563 กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี จัดประชุมแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564 – 2568) ฉบับปรับปรุง เข้าคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย โดยมี ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วยผู้บริหาร เข้าร่วม ณ ห้องประชุม ชั้น 13 อาคาร 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
——
: ติดตามข่าวสารได้ที่ :
Website : http://plan.bsru.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/planBSRU
โทร 02-473-7000 ต่อ 14000
——
ภาพ/ข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
——
#BSRURecentNews กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี จัดประชุมแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564 – 2568) ฉบับปรับปรุง เข้าคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย #BSRUNew

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –