#ข่าว มบส.

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มีเจ้าหน้าที่เข้ามาปฏิบัติงานทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม – 12 เมษายน 2563

แต่ปรับเปลี่ยนเวลาทำการเป็น ตั้งแต่เวลา 09.30 – 15.00 น.

ตามมาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19

*** จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ขออภัยในความไม่สะดวก

:: ติดตามข่าวสาร ความเคลื่อนไหวได้ที่ ::
เพจเฟสบุ๊ค www.facebook.com/planBSRU
เว็บไซต์ plan.bsru.ac.th/
โทร 02-473-7000 ต่อ 1400-1401

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –