#ข่าว มบส.

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี จัดการประชุมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 3/2563

วันที่ 19 มีนาคม 2563 กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี จัดการประชุมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 3/2563 โดยมี ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วม ณ ห้องประชุม ชั้น 14 อาคาร 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
—-
ภาพ/ข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ กองนโยบายและแผน
—-
#BSRURecentnews กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี จัดการประชุมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 3/2563 #BSRUNews

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –