#ข่าว มบส.

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี จัดการประชุมการพัฒนาระบบแผนยุทธศาสตร์ ระบบงบประมาณ ระบบติดตาม และผลของมหาวิทยาลัย

วันที่ 18 มีนาคม 2563 กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี จัดการประชุมการพัฒนาระบบแผนยุทธศาสตร์ ระบบงบประมาณ ระบบติดตาม และผลของมหาวิทยาลัย นำโดย อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ผลงาม ผู้อำนวยการคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งทีมพัฒนาระบบจากสำนักคอมพิวเตอร์ โดยมี อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดการประชุม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน ณ ห้องประชุม A.C คาร์เตอร์ ชั้น 5 อาคาร 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
—-
ภาพ/ข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ กองนโยบายและแผน
—-
#BSRURecentnews กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี จัดการประชุมการพัฒนาระบบแผนยุทธศาสตร์ ระบบงบประมาณ ระบบติดตาม และผลของมหาวิทยาลัย #BSRUNews

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –