#ข่าว มบส.

กองทุนสุริยะ ประกาศมาตรการช่วยเหลือผู้กู้ยืมเงินกองทุนสุริยะที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID – 19

——
โดยมีมาตรการให้พักชำระหนี้เงินต้น เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2563
.
ผู้กู้ยืมเงินที่ประสงค์จะรับมาตรการช่วยเหลือดังกล่าวให้ยื่นคำขอ ณ กองบริหารงานบุคคล
ภายในวันที่ 7 พฤษภาคม 2563
เวลา 09.00 – 15.00 น.
.
ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://hrmd.bsru.ac.th/all-documents/
——
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : กองบริหารงานบุคคล โทร. 1111 หรือ คุณวรรณรัตน์ พีสะระ โทร. 0881059595
——
ภาพโดย : สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
ข้อมูลโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ กองบริหารงานบุคคล

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –