#ข่าว มบส.

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี เปิดทำการช่วงมาตรการป้องกันการระบาดเชื้อไวรัส COVID-19

วันที่ 23 มีนาคม – 12 เมษายน 2563
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9.00 -15.00 น.

ตามมาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัส COVID -19 จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
——
ขออภัยในความไม่สะดวก

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –