หน่วยฝึกปฎิบัติการวิชาชีพสระยายโสมในโครงการพัฒนาวิทยาเขตอู่ทองทวารวดี


ข้อมูลพื้นฐาน

ตั้งอยู่ที่ ๙๕ หมู่๑ ตำบลสระยายโสม อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๒๒๐

ข้อมูลติดต่อ
เว็บไซต์ : http://srayaisom.bsru.ac.th/