SENATE

Bansomdejchaopraya Rajabhat University

HOT NEWS 


ภาพบรรยากาศ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "หลอมรวมแนวความคิดพัฒนาระบบบริหาร" ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 4 

สารจากประธาน...


  • รองศาสตราจารย์ศรีมงคล เทพเรณู สภาคณาจารย์และข้าราชการ ตั้งขึ้นในมหาวิทยาลัยทั่วประเทศที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐจนกระทั่งถึงปัจจุบันสภาพการปฏิบัติงาน...


สารจากรองประธาน..

  • อาจารย์พิบูลย์ วิฑูรย์ปัญญากุล การจะเป็นบุคคลที่น่าเคารพนับถืออีกทั้งเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับจากผู้คนในสังคมนั้นต้องมีหลักการแห่งการเป็นนักปราชญ์ และหลักธรรมที่จะเป็นหลักแห่งผู้ปรกครองที่ดีคือหลัก อิทธิบาท 4 ข้าพเจ้าคิดว่าทุกคนควรมีหลักดังกล่างต่อไปนี้...


  • ดร.จำนงค์ ตรีนุมิตร สภาคณาจารย์และข้าราชการเป็นองค์กรที่ตั้งขึ้นตาม พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 23 ที่ได้กำหนดให้มหาวิทยาลัยมีสภาคณาจารย์และข้าราชการเป็นองค์กร ที่ประกอบด้วยประธานสภาและคณะกรรมการ...


ฝากประชาสัมพันธ์

  1. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2558.สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญคณาจารย์หรือบุคลากรในหน่วยงานของท่าน ส่งข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ดังกล่าว มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม 2558
  2. ขอเชิญส่งบทความวิชาการ ทางด้านการบริหารการศึกษา คุณลักษณะบัณฑิต การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ การใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมในการจัดการศึกษา การวัดผลและประเมินผล ศิลปวัฒนธรรม จากนักวิจัย ข้าราชการ คณาจารย์ นิสิต นักศึกษาทั้งภายในและนอกมหาวิทยาลัย เพื่อจัดทำวารสารครุศาสตร์ประจำปี


ข่าวการศึกษา Education News )

การศึกษาของไทยโคม่าจริงหรือ ?


สั่นสะเทือนวงการศึกาาไทยอีกครั้ง เมื่อ World Economic Forum - WEF ได้รายงานผล โกลบอล คอมเพทติทีฟ รีพอร์ท 2014-2015 ...


ข่าวอาเซียน ( Asean News )

แย่อีกแล้ว !!! งานวิจัยของไทยตามหลังมาเลย์ 

 

แย่อีกแล้ว งานวิจัยของไทยตามหลังมาเลเซีย ผลิตปริญญาเอก น้อยกว่าเกาหลี 6 เท่า แนะนักศึกษาทำเชิงพัฒนานำไปใช้ได้จริงไม่ใช่แค่หวังจบ ...ข่าวเทคโนสารสนเทศ ( Information News )

โปรแกรมกรองเว็บไวต์/ควบคุมการใช้อินเตอร์เน็ต 


อินเตอร์เน็ตถือเป็นเครื่องมือสื่อสารที่ได้รับความนิยมมากที่สุดอย่างหนึ่งในปัจจุบัน กลุ่มเด็กและเยาวชนเป็นกลุ่มผู้ใช้ที่เติบโตเร็วที่สุด... ข่าวอุตสาหกรรม ( Industrial News )

ตราเพชร ลุยเพิ่มตัวแทนขายรับตลาดส่งออก       

  

ผลิตภัณฑ์ตราเพชร เปิดเกมรุกสินค้าวัสดุก่อสร้างครึ่งปีหลังชูตลาด AECเป็นหัวหอก ลุยขยายตัวแทนจำหน่าย ปั้นสัดส่วนยอดขายจากตลาดต่างประเทศเพิ่มเป็น 15% ...   ข่าวเศรษฐกิจ ( Economy News )

แผนฟื้นฟู เอสเอ็มอี แบงค์    


คณะกรรมการ ธพว.ชุดใหม่ที่ได้รับความเห็นชอบจาก คสช. และแต่งตั้งโดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 ได้มีการประชุมนัดแรก ในวันที่ 8 สิงหาคม 2557...ข่าวเกษตร ( Agriculture News )

ไฟเขียวนำเข้าหัวหอม-มันฝรั่ง ภายใต้ FTA  

 

คณะอนุกรรมการจัดการผลิตและการตลาด กระเทียม หอมแดง หอมหัวใหญ่ และมันฝรั่ง ได้เห็นชอบการเปิดตลาดสินค้าหัวหอมใหญ่ เมล็ดพันธ์หอมหัวใหญ่และมันฝรั่ง ตามความตกลงการค้าเสรี...  ข่าวการลงทุน ( Investment News )

ฉวยจังหวะที่ดิน " พุ่ง " ทำเงิน 


งานหลัก " ฉลาม-นุชนารถ รัตนสุววณชาติ" คือนั่งหัวโต๊ะบริหารงาน บมจ.บางกอก เดด-คอน หรือ BKD ธุรกิจที่ลงมือลงแรงบุกเบิกด้วยตนเอง ส่วน " งานอดิเรก " สามารถสร้างกำไรได้อย่างรวดเร็ว  คือ เก็งกำไรที่ดิน ...ข่าวศิลปวัฒนธรรม (Art and Cultural News )

10 ภาพเขียนที่แพง ที่สุดในโลก


ทุกคนรู้ดีว่างานศิลปะมีราคาแพง แต่คำถามที่ทุกคนอยากรู้คือ ที่ว่ามันแพงนั้นแพงแค่ไหน? และนี่คือภาพเขียนที่แพงที่สุด 10 อันดับของโลก ที่เคยซื้อขายกันผ่านการประมูล...


ข่าวยานยนต์

ลามิน่ายอมรับสภาพตลาดฟิลม์


ลามิน่า ผู้นำตลาดฟิลม์กรองแสงรถยนต์ในประเทศไทย รับสภาพตลาดฟิลม์หดตัวตามตลาดรถยนต์ 30-40% ในปีนี้ หันจับมือดีเลอร์เปิดผ่อนฟิลม์กรองแสงรถยนต์ 0%  นาน 6 เดือน รับมือ ...       รู้ไว้ใช่ว่า ?????......


วิธิซักพรมเปื้อนน้ำอัดลมไม่ให้เหลือคราบที่เราเผลอทำหกใส่ ร่องรอยน้ำอัดลมที่ทั้งเปียกและเหนียวซึมอยู่บนพรม จะต้องทำความสะอาดอย่างไรให้หมดจด เรามีวิธีทำความสะอาดพรมง่าย ๆ มาบอก


ภัยใกล้ตัว !!!!!......


ความเครียด เป็นภาวะของอารมณ์หรือความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อบุคคลต้องเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ และทำให้รู้สึกกดดัน ไม่สบายใจ วุ่นวายใจ กลัว วิตกกังวล ตลอดจนถูกบีบคั้น เมื่อบุคคลรับรู้หรือประเมินว่าปัญหาเหล่านั้นเป็นสิ่งที่คุกคามจิตใจ หรืออาจจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกาย จะส่งผลให้สภาวะสมดุลของร่างการและจิตใจเสียไป


สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้า้พระยา

1061 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี กรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ 02 - 473 7000 ต่อ 1820

bsru_senate@hotmail.com