SENATE

Bansomdejchaopraya Rajabhat University

HOT NEWS 


สารจากประธาน...


  • รองศาสตราจารย์ศรีมงคล เทพเรณู สภาคณาจารย์และข้าราชการ ตั้งขึ้นในมหาวิทยาลัยทั่วประเทศที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐจนกระทั่งถึงปัจจุบันสภาพการปฏิบัติงาน...


สารจากรองประธาน..

  • อาจารย์พิบูลย์ วิฑูรย์ปัญญากุล การจะเป็นบุคคลที่น่าเคารพนับถืออีกทั้งเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับจากผู้คนในสังคมนั้นต้องมีหลักการแห่งการเป็นนักปราชญ์ และหลักธรรมที่จะเป็นหลักแห่งผู้ปรกครองที่ดีคือหลัก อิทธิบาท 4 ข้าพเจ้าคิดว่าทุกคนควรมีหลักดังกล่างต่อไปนี้...


  • ดร.จำนงค์ ตรีนุมิตร สภาคณาจารย์และข้าราชการเป็นองค์กรที่ตั้งขึ้นตาม พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 23 ที่ได้กำหนดให้มหาวิทยาลัยมีสภาคณาจารย์และข้าราชการเป็นองค์กร ที่ประกอบด้วยประธานสภาและคณะกรรมการ...


ฝากประชาสัมพันธ์

  1. ขอเชิยเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อการพัฒนาองคืกรสู่ความเป็นเลิศ รุ่นที่ 1 วันที่ 21-23 มกราคม 2558 รุ่นที่ 2 วันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2558 จัดอบรมโดย สำนักคอมพิวเตอร์ สำนักสิลปะวัฒนธรรม ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งสระยายโสม
  2. ( มาเรียนเคมีอุตสาหกรรมกันเถอะ วิชาการเด่น ปฏิบัติเยี่ยม วิจัยยอด งานดี เงินเดือนสูง มุ่งสู่อาเซียน ) หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเคมีอุตสาหกรรม (ปิโตรเคมีพอลิเมอร์และสิ่งแวดล้อม) B.Sc (Industrial Chemistry) เปิดรับสมัครตั้งแต่ 11 ธันวาคม 2557 ถึง 18 มีนาคม 2558


ข่าวการศึกษา Education News )

ไฟเขียวสาขาที่ขาดแคลน อนุมัติเฉพาะครุศาสตร์


ครุสภาอนุมัติสาขาวิชาที่ขาดแคลนที่เป็นสาขาที่คณะครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ ไม่ได้เปิดสอน  ...


ข่าวอาเซียน ( Asean News )

เวียดนามครองอันดับ 2 ส่งออกกาแฟ ปี 57

 

การส่งออกกาแฟของเวียดนามทำรายได้ถึง 3,600 ดอลล่าร์ ในปี 2557 เพิ่มขึ้น 32% เมื่อเทียบต่อปี ...

 


ข่าวเทคโนสารสนเทศ ( Information News )

เทคโนโลยีไฟล์ภาพใหม่นามสกุล .BPG เล็กกว่า .JPEG 


เทคโนโลยีใหม่ทำให้งานภาพเสมือนภาพจากนามสกุล .JPEG ทุกอย่างแต่มีขนาดไฟล์ภาพที่เล็กลงทำให้... ข่าวอุตสาหกรรม ( Industrial News )

การรีไซเคิลและเทคโนโลยีการรีไซเคิลในอนาคต    

 พัฒนาการของเทคโนโลยีที่ก้าวไปพร้อมกับวิวัฒนาการของโลก ทำให้ความรู้ที่จำเป็นต่อการบริหารเป็นสิ่งที่จำเป็น...   ข่าวเศรษฐกิจ ( Economy News )

ลั่นปี 58 ปีทองผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์  


รัฐบาลตั้งเป้าหมาย ปี 58 เป็นปีแห่งการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ (โซล่าร์รูฟฟาร์ม -โซล่าร์รูฟท็อป) ที่ต้องการให้ไทยลงทุนผลิตไฟฟ้าจากพลังงานดังกล่าว 3,800 เมกะวัตต์ ... ข่าวเกษตร ( Agriculture News )

การะชายโสมเมืองไทย ยาอายุวัฒนะ

 

กระชายเป็นพืชตะกูลโสม มีสรรพคุณเป็นสมุนไพรเหมือนดังกับโสม ที่หมุนเวียนไปทั่วร่างกายธรรมชาติ แต่กระชายจะระบายออกตามธรรมชาติ ...  ข่าวการลงทุน ( Investment News )

แสกนหุ้นในดวงใจ "ฐิติ กิตติพัฒนานนท์"


คุณค่าความสำเร็จไม่ได้มาจากคุณค่าของทรัพย์สิน แต่การมีเงินเลี้ยงครอบครัว คือ เรื่องที่ภูมิใจของ ฐิติ...ข่าวศิลปวัฒนธรรม (Art and Cultural News )

เที่ยวนมัสการรอยพระพุทธบาท สระบุรี


ในสมัยรัชกาลมเด็จพระเจ้าทรงธรรม แผ่นดินกรุงศรีอยุธยาปรากฏว่ามีพระภิกษุชาวไทยคณะหนึ่งเดินทางไปยังลังกาทวีป ด้วยหวัง...


ข่าวยานยนต์

(Year End 2014) 7 Best Bike ที่เราขอยกย่องให้มันเป็นรถที่เจ๋งที่สุดของปี 2014 


เข้าสู่ช่วงต้นปี 2015 กันแล้ว จากการทำงานที่เหน็ดเหนื่อย เพื่อที่จะอัพเดทข้อมูลข่าวสารและข้อมมูลลงการรถยนต์ ...       รู้ไว้ใช่ว่า ?????......


ถั่วเขียวเป็นพืชตระกูลถั่วที่ประโยชน์มีคุณค่าทางโภชนาการมากมายสามารถแปรรูปถัวเขียวเพื่อที่จะนำมาประกอบอาหารได้หลายอย่างทั้งอาหารคาว อาหารหวาน


ภัยใกล้ตัว !!!!!......


เชื้อราในสมอง ... เล่นน้ำทะเล หนอง คลอง บึง ต้องระวัง เพราะเชื้อโรคอาจจะเข้าสู่ร่างกายทำให้ถึงแกชีวิตได้


สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

1061 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี กรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ 02 - 473 7000 ต่อ 1820

bsru_senate@hotmail.com