ทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ

รับสมัครบุคคลเข้ารับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาการสอนภาษาจีน หลักสูตร 2+1 ประจำปีการศึกษา 2560
Read more.
ขอให้นักศึกษาที่ได้รับทุนคะแนนสูงสุดของสาขาวิชาตามรายชื่อที่แนบ มาติดต่อรับทุนที่กองคลัง อาคาร 6 ชั้น 1
Read more.
สาธารณรัฐประชาชนจีน มหาวิทยาลัยซีเป่ยต้า (Northwest University) ร่วมกับรัฐบาลจีนและสถาบันขงจื้อจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ประจำปีการศึกษา
Read more.
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน และ ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านส
Read more.
Taiwan-Thailand Elite 600 Scholarship Program
Read more.

 

:: BSRU News ::