ประมวลภาพการขับเคลื่อนเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานด้วยคุณธรรมและความโปร่งใสของอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาสู่การปฏิบัติในหน่วยงาน


:: BSRU News ::