ประกาศการชำระค่าบำรุงการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2 / 2559
***ประกาศการชำระค่าบำรุง
Read more.
ประกาศรายนามผู้สอบคัดเลือกได้เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
ประกาศรายนามผู้สอบคัดเลื
Read more.
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม “การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย Microsoft Office 2016”
  ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่
Read more.
ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตนักศึกษา เข้าร่วมพิธี “ถวายคำปฏิญาณ และถวายพระพรชัยมงคล” สม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเ
Read more.
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่องรายชื่อผู้เข้าสอบคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื
Read more.
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
Read more.
มบส. ผนึกกำลัง สพป.สมุทรสาคร ยกระดับคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
มบส. ผนึกกำลัง สพป.สมุทร
Read more.
สมัครเข้าร่วมอบรมโครงการ “การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย Microsoft office 2016 และ Microsoft office
สมัครเข้าร่วมอบรมโครงการ
Read more.
(เพิ่มเติม) รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างพนักงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
(เพิ่มเติม) รับสมัครคัดเ
Read more.
ประกาศรายชื่อนิสิตผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผ่านค่ายภาษาอังกฤษ (English C
ประกาศรายชื่อนิสิตผ่านกา
Read more.
มบส. และเหล่าศิลปิน ร่วมใจร้องเพลง “เดิมพันที่ยิ่งใหญ่” ถวายความอาลัยในหลวง ร.9
มบส. และเหล่าศิลปิน ร่วม
Read more.
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างพนักงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้า
Read more.
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๙
โครงการสืบสานประเพณีลอยก
Read more.
โครงการ “พัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร ปีการศึกษา 2559”
โครงการ “พัฒนาศักยภาพการ
Read more.
ประกาศรายชื่อนิสิตที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผ่านค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) สำหรับนิสิ
รายชื่อนิสิตคณะครุศาสตร์
Read more.
GO MICE SO NICE
สาขาวิชาการท่องท่องเที่ย
Read more.
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข
Read more.
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหา
Read more.
รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 ภาคปกติ ประเภทรับตรง (รอบแรก)
  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
Read more.
6 เหตุผลหลักที่ต้องตัดสินใจมาเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
Read more.