“เจ้าตาก – เจ้ากรุงธนฯ – คนฝากขะโน้น : ละครหลวง – ละครเจ้าพ่อ”
การเสวนาวิชาการประกอบการ
Read more.
นิสิตชมรมสุริยะอาสาพยาบาล ร่วมกับ อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู ร่วมกันแจกจ่าย เครื่องอุปโภคบริโภคและน้
นิสิตชมรมสุริยะอาสาพยาบา
Read more.
กิจกรรมสัปดาห์แห่งการเชิดชูเกียรติ และการจัดงานวันคล้ายวันพิราลัยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเ
Read more.
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดย สำนักกิจการนิสิตนักศึกษา สภานิสิต องค์การบริหารนิสิตและชมรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเ
Read more.
แจ้งรหัสผ่านสำหรับระบบ E-Learning (moodle)
แจ้งรหัสผ่านสำหรับระบบ E
Read more.
กำหนดการจัดฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู 9 มาตรฐาน
อ่านต่อ
Read more.
รายชื่อนิสิตเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับภาษาอังกฤษ CEFR (ออนไลน์) ปีการศึกษา 2559
  รายชื่อนิสิตเข้าร่วมโค
Read more.
(ขยายเวลา) แนวทางการประเมินบุคลากรโดยผู้ร่วมงาน (Peer Assessment) ในภาพรวมของพฤติกรรมการทำงานด้านควา
>> เข้าสู่ระบบประเ
Read more.
โครงการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ
ประชาสัมพันธ์ การทดสอบคว
Read more.
โครงการ English Courses
ประชาสมัพันธ์ โครงการ En
Read more.
ประกาศ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
ดาวน์โหลด ประกาศ เรื่อง
Read more.
ห้ามพลาด !!!ข่าวดีสำหรับแฟนพันธุ์แท้ของห้องสมุด กับกิจกรรมที่หลายคนชื่นชอบ และกิจกรรมนำชมห้องสมุดสำห
ห้ามพลาด !!!ข่าวดีสำหรับ
Read more.
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านส
Read more.
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ
Read more.
(แก้ไข) การวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ และการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับภาษาอังกฤษ CEFR
>> ดาวน์โหลดเอกสาร
Read more.
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป วิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้นสารสนเทศ
แนวการสอน2-59 รายชื่อนิส
Read more.
โครงการ “อุปสมบทหมู่ราชภัฏ เพื่อถวายเป็นราชกุศล” จำนวน ๙๙๙ รูป
ขอเชิญชวน คณาจารย์ เจ้าห
Read more.
ประกาศรายชื่อนิสิตที่สอบผ่านโครงการครูอาสาสมัครสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ
ประกาศรายชื่อนิสิตที่สอบ
Read more.
(ขยายเวลารับสมัคร) โครงการอบรม “การสร้างบทเรียนออนไลน์ด้วยโปรแกรม moodle”
โครงการอบรม “การสร
Read more.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
Read more.