เปิดรับสมัครสอบเข้าศึกษาภาคปกติ ประเภทรับตรง กว่า 60 สาขาวิชา รอบที่2
Read more.
งานปีใหม่ มบส. “ย้อนยุค”
Read more.
โครงการเพิ่มความแข็งแกร่งทางวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
Read more.
นัดประชุมนิสิต “โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผ่านค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) สำหรับนิสิตเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน รุ่นที่ 2 (กิจกรรม
Read more.
รับสมัครอาจารย์ โครงการเสริมสร้างศักยภาพการ การจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา(โครงการครู ๓ ปี)
Read more.
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำรายงานการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ระยะที่ 2 (วิพากษ
Read more.
รายชื่ออาจารย์ไปส่งตัวนิสิตทดลองสอน-2-58 คณะครุศาสตร์
Read more.
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ”สนุกกับกิจกรรมสร้างสรรค์เด็กปฐมวัย
Read more.
แก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (เงินบำรุงการศึกษา) ครั้งที่ 1/2559
Read more.
(เพิ่มใบสมัคร) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานในมหาวิทยาลัย
Read more.
ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับการบริหารงาน Interpersonal Communication Skills Forum
Read more.
“ก้าวหน้ากับมาตรฐานการบัญชี”
Read more.
สถาบันวิจัยและพัฒนาขอประชาสัมพันธ์ ดังนี้
Read more.
ฝึกอบรมหลักสูตร “มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 1”
Read more.
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปิดทำการ ในวันที่ 11 ธันวาคม 2558
Read more.
ขออนุญาติให้นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาครู (ขั้นเต็มรูป) กลับมาสัมนาครั้งที่ ๑
Read more.
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรมมาตรฐานวิชาชีพ ๙ มาตรฐาน ประจำเดือนพฤศจิกายน
Read more.
คอนเสิร์ตเสนอผลงานการประพันธ์เพลง ( Collage of Music Composition 2015)
Read more.
ศูนย์สาธิตการศึกษาปฐมวัย มบส. จัดกิจกรรม “Bike for Dad ปั่นเพื่อพ่อ”
Read more.
ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ทุกท่าน เข้าร่วม “พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน”
Read more.