ประมวลภาพการขับเคลื่อนเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานด้วยคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาสู่การปฏิบัติในหน่วยงานต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

:: BSRU News ::