มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา +66 2 473 7000 Mon. – Fri. 08:30 – 16:30 admin@bsru.ac.th

ประมวลภาพการขับเคลื่อนเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานด้วยคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาสู่การปฏิบัติในหน่วยงานต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

:: BSRU News ::