มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา +66 2 473 7000 Mon. – Fri. 08:30 – 16:30 admin@bsru.ac.th

DLTV

🎬 สารคดีเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 🎬

มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง บ้านเบญจรงค์ ดอนไก่ดี จ.สมุทรสาคร 🎬 สื่อวีดิทัศน์ การพัฒนาท้องถิ่น มรภ.พระนคร

บ้านเบญจรงค์ ดอนไก่ดี จ.สมุทรสาคร

สารคดีงานตำนานทุ่งบางเขน

 


 

แหล่งประวัติศาสตร์ในเขตบางเขน

 

สื่อการสอนภาษาอังกฤษ

👩🏻‍🎓 กลุ่มนักเรียน นักศึกษา🙆🏻‍♂️ กลุ่มประชาชนทั่วไป

ภาษาอังกฤษ เพื่อศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย

 

 


 

ภาษาอังกฤษเพื่อสังคม : ตอนที่ 1 มรภ.สวนสุนันทา


 

ภาษาอังกฤษเพื่อศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย : ตอนที่ 1 มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

 


 

ภาษาอังกฤษเพื่อสังคม : ตอนที่ 1 มรภ.ธนบุรี

 

:: BSRU News ::