มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา +66 2 473 7000 Mon. – Fri. 08:30 – 16:30 admin@bsru.ac.th

ติดต่อเรา


 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
๑๐๖๑ ซอยอิสรภาพ๑๕ ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพ ๑๐๖๐๐

: +66 2 473 7000
 : admin@bsru.ac.th

 

รถไฟฟ้าสถานีใกล้เคียง :
BTS : สถานีวงเวียนใหญ่ (ต่อรถ TAXI หรือ มอเตอร์ไซค์วิน)
MRT : สถานีหัวลำโพง (ต่อรถเมล์สาย 40)

:: BSRU News ::