เชิญชวนนักศึกษาและผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดภาพถ่ายทางวัฒนธรรมอาเซียน และภาพถ่ายทางวัฒนธรรมเนื่องในโอกาสฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๓๖ ปี ชิงโล่และเงินรางวัล

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒน […]

:: BSRU News ::