[ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ] – ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกับ สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา จัดการประชุมเสวนาวิชาการ หัวข้อเรื่อง “กัญชาและกัญชงทางการแพทย์” วันที่ 4 กรกฎาคม 2562

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี —- ศูนย์วิทยา […]

:: BSRU News ::

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก การสอบคัดเลือกเพื่อขอรับเงินทุนการศึกษา โครงการทุนเอราวัณ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562

  ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ เว็บไซต์ htt […]

:: BSRU News ::