[ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ] – ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกับ สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา จัดการประชุมเสวนาวิชาการ หัวข้อเรื่อง “กัญชาและกัญชงทางการแพทย์” วันที่ 4 กรกฎาคม 2562

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี —- ศูนย์วิทยา […]

:: BSRU News ::

[ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ] – งานประชุมทางวิชาการ ICMS2019 วันที่ 4 – 5 กรกฎาคม 2562

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี —- งานประชุมท […]

:: BSRU News ::

[ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ] – วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2561

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วารสารก้าวทัน […]

:: BSRU News ::

[ ประชาสัมพันธ์ ] – มรภ.บ้านสมเด็จ อบรมฟรี สำหรับครูวิทย์ ในเขต กรุงเทพ วันที่ 30-31 มีนาคม 2562 รับจำนวนจำกัด 45 ที่นั่ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา —- […]

:: BSRU News ::

โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ และการส่งเสริมค่านิยมความเป็นไทย การประกวดใส่ผ้าไทย ประจำปี ๒๕๖๒

ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยร […]

:: BSRU News ::

[ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ] – โครงการปัจฉิมนิเทศ ก้าวแรกสู่การทำงาน ประจำปีการศึกษา 2561 วันอังคารที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2562

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี —- คณะวิทยาศา […]

:: BSRU News ::

[ ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ] – โครงการอบรมการเขียนโครงร่างงานวิจัย (บัณฑิตนิพนธ์/โปรเจคต์) เพื่อพัฒนานวัตกรรม วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562

ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโ […]

:: BSRU News ::