โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและเข้าร่วมการประกวด มารยาทงามตามแบบวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ ๗

ขอเชิญตัวแทนนักศึกษาทุกสาขาวิชา เข้าร่วม […]

:: BSRU News ::

[ ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ] – ขอเรียนเชิญทุกท่าน เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของชุมชน ช้อปๆ ชิลๆ อุดหนุนของถูก ได้ที่ หน่วยส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมเข้าสู่เชิงพาณิชย์ เริ่มเปิดให้บริการแล้ว วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป ณ อาคาร 9 ชั้น 1

ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโ […]

:: BSRU News ::

[ ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ] – โครงการส่งเสริมความรู้ทางวิชาการ ทักษะและเทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับมัธยมปลาย ตามแนว สสวท. ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 วันพุธที่ 20 มีนาคม 2562

ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโ […]

:: BSRU News ::

[ ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ] – โครงการอบรมเรื่อง เทคนิคการใช้เครื่องและห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโ […]

:: BSRU News ::

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (TCAS62) รอบที่ 2 การรับแบบโควตา (พิจารณาจากผลการเรียน) ประจำปีการศึกษา 2562

  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพร […]

:: BSRU News ::

[ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ] – วิชาสุขภาพและความงาม 9132204 (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป) ประกาศย้ายห้องเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์ – ประกาศย้ายห้อง […]

:: BSRU News ::

บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

  สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครเข้าศึกษา […]

:: BSRU News ::