[ ประชาสัมพันธ์ ] – มรภ.บ้านสมเด็จ อบรมฟรี สำหรับครูวิทย์ ในเขต กรุงเทพ วันที่ 30-31 มีนาคม 2562 รับจำนวนจำกัด 45 ที่นั่ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา —- […]

:: BSRU News ::

โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ และการส่งเสริมค่านิยมความเป็นไทย การประกวดใส่ผ้าไทย ประจำปี ๒๕๖๒

ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยร […]

:: BSRU News ::

[ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ] – โครงการปัจฉิมนิเทศ ก้าวแรกสู่การทำงาน ประจำปีการศึกษา 2561 วันอังคารที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2562

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี —- คณะวิทยาศา […]

:: BSRU News ::

[ ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ] – โครงการอบรมการเขียนโครงร่างงานวิจัย (บัณฑิตนิพนธ์/โปรเจคต์) เพื่อพัฒนานวัตกรรม วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562

ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโ […]

:: BSRU News ::

[ ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ] – ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม “โครงการเทคนิคการใช้เครื่องมือและห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์” วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโ […]

:: BSRU News ::

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและเข้าร่วมการประกวด มารยาทงามตามแบบวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ ๗

ขอเชิญตัวแทนนักศึกษาทุกสาขาวิชา เข้าร่วม […]

:: BSRU News ::

[ ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ] – ขอเรียนเชิญทุกท่าน เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของชุมชน ช้อปๆ ชิลๆ อุดหนุนของถูก ได้ที่ หน่วยส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมเข้าสู่เชิงพาณิชย์ เริ่มเปิดให้บริการแล้ว วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป ณ อาคาร 9 ชั้น 1

ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโ […]

:: BSRU News ::