มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (รอบ 2) ปีการศึกษา 2562

  ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกดำเนินการดัง […]

:: BSRU News ::

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (TCAS62) รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ ปีการศึกษา 2562

  ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เ […]

:: BSRU News ::