ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าร่วมการประกวดสวมใส่ผ้าไทย ประจำปี ๒๕๖๒

ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยร […]

:: BSRU News ::

โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ และการส่งเสริมค่านิยมความเป็นไทย การประกวดใส่ผ้าไทย ประจำปี ๒๕๖๒

ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยร […]

:: BSRU News ::

[ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ] – โครงการปัจฉิมนิเทศ ก้าวแรกสู่การทำงาน ประจำปีการศึกษา 2561 วันอังคารที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2562

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี —- คณะวิทยาศา […]

:: BSRU News ::

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญชวน คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมโครงการ “ส่งเสริมค่านิยมความเป็นไทยสวมใส่ผ้าไทยทุกวันศุกร์”

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ […]

:: BSRU News ::

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม และสาขาวิชานาฏยศิลป์ ได้รับเชิญจากกระทรวงวัฒนธรรมให้เข้าร่วมการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรม ในงานใต้ร่มพระบารมี 237 ปี กรุงรัตนโกสินทร์

:: BSRU News ::