[ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ] – เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับคณะ/วิทยาลัย วันพุธที่ 18 กันยายน 2562

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี —- คณะวิทยาศา […]

:: BSRU News ::

[ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ] – คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) กับ วิสาหกิจชุมชนซับพุทราสมุนไพร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี —- วันพุธที่ […]

:: BSRU News ::

[ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ] – คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561 วันพุธที่ 18 กันยายน 2562

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี —- [ ข่าวประช […]

:: BSRU News ::

[ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ] – จัดงานมุทิตาจิต ให้กับคณาจารย์ผู้เกษียณราชการ วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 12.30 น.

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี —- [ ข่าวประช […]

:: BSRU News ::

ขอแสดงความยินดีกับ นายอธิวัฒน์ ช้างน้อย นักศึกษาสาขาดนตรีตะวันตกศึกษา วิทยาลัยการดนตรี มบส. ได้รับรางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพร […]

:: BSRU News ::