[ ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ] – โครงการส่งเสริมความรู้ทางวิชาการ ทักษะและเทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับมัธยมปลาย ตามแนว สสวท. ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 วันพุธที่ 20 มีนาคม 2562

ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโ […]

:: BSRU News ::

[ ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ] – โครงการอบรมเรื่อง เทคนิคการใช้เครื่องและห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโ […]

:: BSRU News ::

1st Thonburi National and International Culture & Art Festival งานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมระดับชาติและนานาชาติฝั่งธนบุรี ครั้งที่ ๑

1st Thonburi National and International […]

:: BSRU News ::

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญเข้าร่วม โครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทย ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2562

  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพร […]

:: BSRU News ::

ตารางเรียนและแนวการสอน รายวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ปีการศึกษา 2/2561

ตารางเรียนและแนวการสอน รายวิชาภาษาไทยเพื […]

:: BSRU News ::