[ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ] – จัดการประชุมเสวนาวิชาการ หัวข้อเรื่อง “กัญชาและกัญชงทางการแพทย์” วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคาร 7

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี —- จัดการประช […]

:: BSRU News ::

[ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ] – งานประชุมทางวิชาการ ICMS2019 วันที่ 4 – 5 กรกฎาคม 2562

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี —- งานประชุมท […]

:: BSRU News ::

ประกาศผลการประกวดวาดภาพพระราชกรณียกิจ ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร “ฉันรักในหลวง ร.10 (I Iove My King)”

  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ […]

:: BSRU News ::

[ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ] – วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อการเผยแพร่ (Thai Qualifications Register : TQR) วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี — โครงก […]

:: BSRU News ::

[ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ] – ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จัดโครงการพัฒนาคุณภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและศึกษาดูงานการบริหารจัดการองค์กรและชุมชนท้องถิ่น วันที่ 8 พฤษภาคม 2562

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยินดีต้อนรับค […]

:: BSRU News ::

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติ

—- ในวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา […]

:: BSRU News ::