มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประกาศ เรื่อง การให้ทุนนักศึกษาผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2562

—- คุณสมบัติของผู้ที่ได้รับทุนสนับ […]

:: BSRU News ::

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก การสอบคัดเลือกเพื่อขอรับเงินทุนการศึกษา โครงการทุนเอราวัณ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562

  ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ เว็บไซต์ htt […]

:: BSRU News ::

ขอให้นักศึกษาที่ได้รับทุน สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาปี 2561 มาติดต่อรับทุนการศึกษา

ขอให้นักศึกษาที่ได้รับทุน สำหรับนักศึกษา […]

:: BSRU News ::

[ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ] – วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2561

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วารสารก้าวทัน […]

:: BSRU News ::

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2562

  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพร […]

:: BSRU News ::

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2561 จำนวน 68 ทุน

  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพร […]

:: BSRU News ::

สวพ. เปิดรับแผนบูรณาการฯ ปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 18 กันยายน นี้ 

สวพ. เปิดรับตั้งแต่บัดนี้ ถึง 18 กันยายน […]

:: BSRU News ::