ขอเชิญพี่น้องชาว “สิงห์สุริยะ” ทั้งศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมงาน “ผูกพันวันเก่า คืนสู่เหย้าชาวสิงห์สุริยะ”

ขอเชิญพี่น้องชาว “

:: BSRU News ::
Read more