[ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ] – วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2561

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วารสารก้าวทัน […]

:: BSRU News ::

เชิญชวน นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมโครงการ “การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ” ประจำปีการศึกษา 2561

สำหรับ 🎯นักศึกษา ค่าสมัครสอบ   700 บาท 🎯 […]

:: BSRU News ::

จะมีการปรับค่าธรรมเนียมขึ้น ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สวพ. […]

:: BSRU News ::

โครงการ “พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับคณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีการศึกษา 2560”

{Up Next} 📣 สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ […]

:: BSRU News ::

ขอแสดงความยินดี นักศึกษาที่มีผลการสอบวัดสมิทธิภาพภาษาอังกฤษ CEFR (ออนไลน์) ในระดับคะแนนสูงสุด C2 จำนวน 4 คน ได้รับรางวัล ทุนสนับสนุนอบรมภาษาอังกฤษระยะสั้น ณ Phoenix Academy Perth, Australia

  📣📣📣 สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่า […]

:: BSRU News ::