ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (พนักงานมหาวิทยาลัย และ ลูกจ้าง)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าคั

:: BSRU News ::
Read more

(เพิ่มเติม) การรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (เงินบำรุงการศึกษา) ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙

รายละเอียดประกาศเพิ่มเติ

:: BSRU News ::
Read more