รับสมัครบุคคลเข้ารับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาการสอนภาษาจีน หลักสูตร 2+1 ประจำปีการศึกษา 2560

รับสมัครบุคคลเข้ารับทุนก

:: BSRU News ::
Read more

ขอให้นักศึกษาที่ได้รับทุนคะแนนสูงสุดของสาขาวิชาตามรายชื่อที่แนบ มาติดต่อรับทุนที่กองคลัง อาคาร 6 ชั้น 1

ประกาศ ขอให้นักศึกษาที่ไ

:: BSRU News ::
Read more

สาธารณรัฐประชาชนจีน มหาวิทยาลัยซีเป่ยต้า (Northwest University) ร่วมกับรัฐบาลจีนและสถาบันขงจื้อจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2559-2560

ข่าวทุนการศึกษา สาธารณรั

:: BSRU News ::
Read more

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน และ ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีการศึกษา 2559

>> คลิ๊กที่ภาพ เพื

:: BSRU News ::
Read more