โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

·٠•●♥ (¯`v´¯) ♥●•٠·  กอง

:: BSRU News ::
Read more

สำนักคอมพิวเตอร์ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมโครงการ “การจัดทำเว็บไซต์เผยแพร่ผลงานส่วนบุคคลด้วยโปรแกรม WordPress รุ่นที่ 2” (รับเฉพาะอาจารย์และบุคลากรภายใน มบส.)

  สำนักคอมพิวเตอร์ข

:: BSRU News ::
Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “จิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม &#

:: BSRU News ::
Read more

บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เสริมสร้างเทคนิคการจัดการเรียนการสอน”

บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงกา

:: BSRU News ::
Read more

ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญร่วมงาน “สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ”

ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยา

:: BSRU News ::
Read more

ขอเชิญ นักวิจัยรุ่นใหม่! สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโครงร่างการวิจัย (Research Proposal) สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ (รุ่นที่ 4)

ขอเชิญ นักวิจัยรุ่นใหม่!

:: BSRU News ::
Read more