ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญร่วมงาน “สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ”

ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยา

:: BSRU News ::
Read more

กิจกรรมสัปดาห์แห่งการเชิดชูเกียรติ และการจัดงานวันคล้ายวันพิราลัยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ประจำปี 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเ

:: BSRU News ::
Read more

โครงการเตรียมความพร้อมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2559 สำหรับนิสิต Admission และนิสิตเพิ่มเติม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา วันที่ 20, 21, 27, 28 สิงหาคม 2559

:: BSRU News ::
Read more