[ ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ] – โครงการส่งเสริมความรู้ทางวิชาการ ทักษะและเทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับมัธยมปลาย ตามแนว สสวท. ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 วันพุธที่ 20 มีนาคม 2562

ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโ […]

:: BSRU News ::

[ ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ] – โครงการอบรมเรื่อง เทคนิคการใช้เครื่องและห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโ […]

:: BSRU News ::

1st Thonburi National and International Culture & Art Festival งานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมระดับชาติและนานาชาติฝั่งธนบุรี ครั้งที่ ๑

1st Thonburi National and International […]

:: BSRU News ::

ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายนักวางแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 1/2562

ขอเรียนเชิญ คณบดี/ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้อำ […]

:: BSRU News ::

โครงการเปิดบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รักษาวัฒนธรรม ครั้งที่3

โครงการเปิดบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รักษาวัฒน […]

:: BSRU News ::

[ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ] – ยินดีต้อนรับ คณาจารย์ ครูและนักเรียน โรงเรียนมหรรณพาราม (ครั้งที่ 2) เข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี — ยินดี […]

:: BSRU News ::

ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายนักวางแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 10/2561

ขอเรียนเชิญ คณบดี/ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้อำ […]

:: BSRU News ::