[ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ] – เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับคณะ/วิทยาลัย วันพุธที่ 18 กันยายน 2562

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี —- คณะวิทยาศา […]

:: BSRU News ::

[ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ] – คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) กับ วิสาหกิจชุมชนซับพุทราสมุนไพร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี —- วันพุธที่ […]

:: BSRU News ::

[ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ] – คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561 วันพุธที่ 18 กันยายน 2562

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี —- [ ข่าวประช […]

:: BSRU News ::

[ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ] – จัดงานมุทิตาจิต ให้กับคณาจารย์ผู้เกษียณราชการ วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 12.30 น.

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี —- [ ข่าวประช […]

:: BSRU News ::

[ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ] – โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบริหารและพัฒนาหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี —- [ ข่าวประช […]

:: BSRU News ::

[ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ] – ยินดีต้อนรับ คณาจารย์ ครูและนักเรียน โรงเรียนมหรรณพาราม เข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (เคมี) สำหรับม.5 – 6 วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562

ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโ […]

:: BSRU News ::

[ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ] – ยินดีต้อนรับ คณาจารย์ ครูและนักเรียน โรงเรียนมหรรณพาราม เข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา) สำหรับม.4 วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562

ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโ […]

:: BSRU News ::

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระยะที่ 2 และระยะที่ 3”

ขอเรียนเชิญ ผู้บริหาร/คณบดี/ผู้อำนวยการส […]

:: BSRU News ::