มบส. ร่วมกับ สถานีวิทยุโทรทัศน์ แห่งประเทศไทย (NBT) ขอเชิญ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม เวทีสร้างการรับรู้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร “เวที เส้นทางสร้างไทย เลือกตั้ง 62”

—- วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562 เวลา […]

:: BSRU News ::

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่องการเลือกตั้ง ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการประเภทคณาจารย์ประจำ กรรมการประเภทข้าราชการ เป็นสภาคณาจารย์และข้าราชการ

—- -การรับสมัครเข้ารับการเลือก วัน […]

:: BSRU News ::

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร ใส่เสื้อผ้าสีม่วงต่างๆ เพื่อแสดงสัญลักษณ์และเข้าร่วม การประชุมเพื่อประกาศเจตจำนงสุจริต “องค์กรแห่งความโปร่งใสต่อต้านทุจริต”

  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพร […]

:: BSRU News ::