ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร ใส่เสื้อผ้าสีม่วงต่างๆ เพื่อแสดงสัญลักษณ์และเข้าร่วม การประชุมเพื่อประกาศเจตจำนงสุจริต “องค์กรแห่งความโปร่งใสต่อต้านทุจริต”

  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพร […]

:: BSRU News ::

นายณัฐวุฒิ หลวงขวา พร้อมทีม DD Project ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท Performance HipHop Dance ในการแข่งขัน International HipHop & Art Festival Yala Street Art Battle

  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพร […]

:: BSRU News ::

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (TCAS62) รอบที่ 1 การรับนักศึกษาด้วย Portfolio ปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 1/1 และ รอบที่ 1/2)

  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพร […]

:: BSRU News ::