ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2562 จำนวน 61 ทุน

—- ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://mis […]

:: BSRU News ::

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วม กิจกรรม เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพิธีบายศรีสู่ขวัญ พิธีมอบเข็มตราพระราชลัญจกร

  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพร […]

:: BSRU News ::

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประกาศ การให้ทุนการศึกษาผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2563

—- คุณสมบัติของผู้ที่ได้รับทุนสนับ […]

:: BSRU News ::

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประกาศ ให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2563

—- มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้า […]

:: BSRU News ::

ขอความร่วมมือ งดจอดรถในเขตอำนวยการมหาวิทยาลัยฯ เพื่อใช้พื้นที่ในการจัดกิจกรรม ต้อนรับน้องใหม่ ระหว่างวันที่ 6 – 8 สิงหาคม 2562

  สำนักกิจการนักศึกษา ขอความร่วมมือ […]

:: BSRU News ::