ประกาศรายชื่อนิสิตผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผ่านค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) สำหรับนิสิต นักศึกษา (ระดับเข้มข้น)

ประกาศรายชื่อนิสิตผ่านกา

:: BSRU News ::
Read more

โครงการเตรียมความพร้อมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2559 สำหรับนิสิต Admission และนิสิตเพิ่มเติม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา วันที่ 20, 21, 27, 28 สิงหาคม 2559

:: BSRU News ::
Read more

โครงการอบรมและทดสอบภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติการ

สามารถสมัครได้ทาง http:/

:: BSRU News ::
Read more

NEWS โครงการเตรียมความพร้อมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2559

:: BSRU News ::
Read more

รับสมัครคณาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผ่านการทดสอบออนไลน์ (E-Testing)

  รับสมัครคณาจารย์แ

:: BSRU News ::
Read more