คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นปีที่ 70

(คลิกที่รูป)  

:: BSRU News ::
Read more