เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 แล้วนะคะ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 

เรียนต่อปริญญาตรีสาขาอะไร? ที่ไหนดี? “นั […]

:: BSRU News ::

(เพิ่มเติม) สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน (ศูนย์ภาษา) ประกาศแจ้งนักศึกษาที่ยังไม่ได้ทำการทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ “CEFR”

  สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเ […]

:: BSRU News ::