โครงการฝึกอบรมด้านการปฏิบัติการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่”(ลูกไก่) รุ่น ๔

โครงการฝึกอบรมด้านการปฏิบัติการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่”(ลูกไก่)โดยสามารถดูรายละเอียดสมัครและส่งใบสมัคร ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙ http://research.bsru.ac.th

โครงการฝึกอบรมด้านการปฏิบัติการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่”(ลูกไก่)

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกับ สมาคมนักวิจัย และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กำหนดจัด โครงการฝึกอบรมด้านการปฏิบัติการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่”(ลูกไก่)โดยสามารถดูรายละเอียดสมัครและส่งใบสมัคร ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙ http://research.bsru.ac.th

:: BSRU News ::