ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประกวดดนตรีไทยระดับมัธยมศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “พระอาทิตย์ชิงดวง”

20160114-02_banner.

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประกวดดนตรีไทยระดับมัธยมศึกษา

ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

พระอาทิตย์ชิงดวง

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 15 มกราคม 2559

สนใจติดต่อขอรับข้อมูลได้ที่ :

สำนักกิจการนิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โทร 02-4737000 ต่อ 1300 / 1301

วิทยาลัยการดนตรี โทร 02-4737000 ต่อ 2304 หรือ ผศ.รังสรรค์ บัวทอง 081-4013061 / อ.เชาวน์มนัส ประภักดี 081-2742130

>> ดาวน์โหลดรายละเอียด กำหนดการ & ใบสมัคร <<


 

 

:: BSRU News ::