ประกาศผลการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งเชิดชูเกียรติสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงค์ (ช่วง บุนนาค) ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี

ประกาศผลการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งเชิดชูเกียรติสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงค์ (ช่วง บุนนาค) ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา หมายกำหนดการในวันประกวดรอบชิงชนะเลิศ
1. ให้ผู้เข้าประกวดทุกท่านรายงานตัว ณ เวทีกลางประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เวลา 11.00 น. -12.00 น.
2. เวลา 12.00 น. ผู้เข้าประกวดทุกท่านจับ ฉลากลำดับในการขับร้อง ในรอบชิงชนะเลิศพร้อมส่งโน๊ตเพลง และเทียบคีย์ดนตรี
3. เริ่มทำ การประกวดในเวลา 13.30 น.โดยเริ่มจากรุ่นอายุไม่เกิน 14 ปีชาย และหญิง ต่อด้วยรุ่นอายุไม่เกิน 23 ปีชาย และหญิงตามลำดับ
ผู้ประสานงาน อาจารย์วิเชียร ทุวิลา 081-2530861และ นายชาคริต กิมสร้าง 081-6450549

>> ดาวน์โหลดไฟล์แนบ <<


 

:: BSRU News ::