“ก้าวหน้ากับมาตรฐานการบัญชี”

12291813_927550687325221_9203730286980010172_o

“ก้าวหน้ากับมาตรฐานการบัญชี”

สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมอบรม โครงการบริหารทางวิชาการแก่สังคม เรื่อง “ก้าวหน้ากับมาตรฐานการบัญชี” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร ในวันที่ 14 ธันวาคม 2558 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 7) ชั้น 5 คณะวิทยาการจัดการ เวลา 08.30 – 16.30 น.
สามารถเข้าอบรมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และแจ้งชื่อได้ทาง
Facebook : ACCOUNTING.BSRU.1


 

:: BSRU News ::