ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วม กิจกรรม เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพิธีบายศรีสู่ขวัญ พิธีมอบเข็มตราพระราชลัญจกร

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วม กิจกรรม เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพิธีบายศรีสู่ขวัญ พิธีมอบเข็มตราพระราชลัญจกร
—-
วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562
เวลา 08.30 – 12.00 น.
ณ หอประชุมใหญ่ อาคาร 1 ชั้น 4

*หมายเหตุ
กบมส. สวมชุดปกติขาว / คณาจารย์ และบุคลากร สวมชุดโทนสีฟ้า

:: BSRU News ::